IN INK: Current Trends of Ink Art

Arnold Chang
Landscape After Huang Gongwang [2014.07]
Arnold Chang
Spring Landscape [2014.09]
Cai Guangbin
China Mountain-Cave Mountain Series 021 Zen 89001
Cai Guangbin
China Mountain-Cave Mountain Series 06 Zen 89016
Du Songru
Earth
Du Songru
Mortal and Realistic World
Fong Chung-Ray
Fong Chung-Ray, 2019-6-15, 2019
Fong Chung-Ray
Fong Chung-Ray, 2019-7-29, 2019
Gao Qian
Moth
He Kunlin
2092: Tale of Moon Trip
He Kunlin
No.3 California Wildfire 2017
Hong Chun Zhang
Twin Spirits #1
Hou Beiren
Boating on Lake
Hou Beiren
Qing Feng Ridege, Chaoyang
Li Tingting
Pomegranate
Li Jin
No desire, no human
Li Tingting
Pomegranate #4
Li Jin
Spring
Lin Yan
Gray City 201603
Lin Yan
Brighter Clouds #1
Liu Qinghe
Butterfly Love
Liu Qinghe
Nearby Water
Liu Kuo-sung
Moon’s Metamorphosis 206
Liu Kuo-sung
Natural Meshy White Lines of Snowy Mountains
Lu Fusheng
Oriental Image: Plumpness
Lu Chuntao
Lotus Pond No. 007
Lu Chuntao
Lotus Pond No. 043
Lu Fusheng
Rays
Michael Cherney
Fan Motif #8
Michael Cherney
Fan Motif #9
Qiu Ting
Lotus II
Qiu Ting
Lotus III
Qiu Deshu
Fissure - The History of Civilization is Lacerations
Qiu Deshu
Fissure - Gathered Colors
Ren Min
Quantum over Universe
Ren Min
Star Rhyme on Floating Clouds
Shen Chen
Untitled No.8015-14
Shen Chen
Untitled No.8022-14
Stella Zhang
0-Transformation-10
Stella Zhang
0-Transformation-9
Wang Jinsong
Bombing the Thunder
Wang Jinsong
Falling Rain Changing into Fire
Wang Dongling
Li Bai's Poems in disorder for hes own amusement
Wang Jinsong
The Sad Whistling Moon
Wang Jinsong
The Sadness and Solemnity
Wang Jinsong
Boreas Blowing the Earth
Wang Tiande
Houshan Revolve MOTH 0278
Wang Tiande
Hou Shan No. 14 - LBST053
Wei Jia
No.14158
Wei Jia
No. 11119
Xie Xiaoze
RainofLanguage
Xie Xiaoze
Chinese Library in Ink No.4
Zhang Zhengmin
Curved Landscape 6
Zhang Suojia
Doors #4
Zhang Yanzi
Homone 068
Zhang Yanzi
Hormone 067
Zhang Suojia
Doors #1
Zheng Chongbin
Diagonal Plain
Zhong Yueying
Scope of Vision (Two Panels)
Zhong Yueying
A Medieval Landscape
Zhou Shilin
Wild Lotus Pond 2011-1
Zhou Shilin
Wild Lotus Pond 2011-2